Telefon: +36-30/488-2835

Pleso & Pleso Mérnöki Szolgáltató Kft. cégininformációja

  • Cég neve: Pleso & Pleso Mérnöki Szolgáltató Kft.
  • Székhelye: 1029 Budapest, Kárpát u.7.
  • Telefon, e-mail: +36-30-488-2835, info@pleso.hu
  • Cégjegyzésre jogosult képviselőjének neve: Plesovszki Pál
  • Cégjegyzékszám: Cg.01-09-269043
  • Adószám: 10896190-2-41

A cég tevékenységi köre:

A Pleso és Pleso Kft-t 4 fő magánszemély alapította 1994. év januárjában a tagok tulajdonában lévő, mintegy 7 szabadalommal védett vízi létesítmények megvalósítására. A szabadalmak gépészeti berendezéseket, gyártmányokat, előregyártott vasbeton műtárgyakat, mint szivattyú elhelyezését szolgáló szívóaknákat, és kapcsolódó vasbeton elemeket, valamint vízkivételek és belvízátemelést szolgáló műanyag, illetve acél berendezésekből kialakított szívó-és szivattyú alépítményt tartalmaznak partfal biztosítási művekkel.

A cég megalakulása előtt a HDS Mérnöki Szolgáltató Kft. kereteiben valósultak meg a szabadalom hasznosításával vízilétesítmények, valamint a cég megalapításában meghatározó mérnök, mint vállalkozó hasznosításában.

Fő tevékenységi körbe – 1974. év óta – a FLYGT szivattyúk alkalmazása a fokozatosan fejlesztett új típusú szivattyúk bevezetésével párhuzamosan szennyvíz, iszap, csapadékvíz, öntözővíz szolgáltatás, vízpótlás, vízrendszerek szabályozása és keverő berendezések majdnem teljes körét, mint tervező, mint kivitelező vízépítés területén beépítettük, illetve beépítjük.

A beépítés során, mint mélyépítés, mint gépészet, mint elektromos rendszert leggazdaságosabb üzemviteli mód figyelembe vételével kerültek kivitelezésre.

Fő tevékenységünk vízi létesítmények építése és karbantartása, úgymint:
-ár-és belvízvédelmi szivattyútelepek
-öntözőrendszerek

A cég székhelyileg ugyan Budapesten van, de a tevékenységét az ország teljes területén végzi, vízi létesítmények megvalósításában közreműködik a szegedi telephely bevonásával.

Munkatársaink jelentős része húsz évnél több vízi létesítmények építése terén szerzett tapasztalattal rendelkezik.

Szakembergárdánk dolgozta ki azokat a szivattyútelepek építésénél alkalmazott egyszerű, üzemeltetés szempontjából legoptimálisabb műszaki megoldásokat, amelyekből közel húsz év alatt közel 150 került kivitelezésre és jelenleg is üzemel.

Meg kívánjuk említeni, hogy 1980. évben 10 db nagyteljesítményű FLYGT CP 3300 LT típusú, 44 kW-os szivattyú került beépítésre az Orosházi szivattyútelepen a céget alapítók koordinálása mellett.

1997. évben Hódmezővásárhely Lúdvári szivattyútelep rekonstrukcióját végeztük, mely a Mérnöki Kézikönyv IV. kötete, mint több irányban működtethető – kettős működésű – szivattyútelepként mutatja be 5 üzemmód funkció üzemeltetési lehetőséggel. A rekonstrukció során fordulatszabályozás alkalmazásával az üzemvitelt korszerűsítettük.

Megemlítést kívánnak még a 2008. novemberében kiadott „111 vízi emlék Magyarországon” c. könyvben szereplő vízilétesítmények. A rekonstrukció során a műemléki jelleget megtartva, illetve felújítva a régi gépészeti berendezéseket is, melyek gépészeti technológiai emlékek a Pleso & Pleso Kft végezte el teljes egészében a korszerűsítési munkát.

Ezek az alábbiak:
-Érsekcsanádi szivattyútelep
-Karapancsai szivattyútelep
-Bátai szivattyútelep
-Decs-Lankóci szivattyútelep
-Nagyecsedi szivattyútelep és zsilip
-Szentesi szivattyútelep

Munkatársaink jelentős része húsz évnél több vízi létesítmények építése terén szerzett tapasztalattal rendelkezik. Szakembergárdánk dolgozta ki azokat a szivattyútelepek építésénél alkalmazott egyszerű, üzemeltetés szempontjából legoptimálisabb műszaki megoldásokat közműépítésnél, belvízrendezésnél és vízhasznosításnál, amelyekből közel húsz év alatt közel 150 került kivitelezésre és jelenleg is üzemel.

A vízi létesítmények kivitelezését a mélyépítési és gépészeti munkákban nagy tapasztalattal rendelkező munkatársaink végzik. Az építési kivitelezéseket fővállalkozásban végezzük jól felkészült és kipróbált alvállalkozók igénybevételével.

A munkatársaink az alapvégzettségük mellet rendelkeznek minden olyan speciális képesítéssel, melyeket gyártáshoz és kivitelezéshez előírnak a rendeletek, szabványok. (pl.: vízilétesítmény vezető tervezői, építési tervezői jogosultságok, felelős műszaki vezető, stb.)

Társaságunk szakgárdája dolgozta ki azokat a szivattyútelep építésénél alkalmazott, egyszerű, üzemeltetés szempontjából legoptimálisabb műszaki megoldásokat, amelyek az elmúlt 17 évben 120-150 esetben kerültek kivitelelzésre, mint például:

- drén szivattyútelep
- nyomás alatti szennyvízelvezető rendszer (FLYGT)
- csőbe építhető, gyorsan telepíthető (turbina) szívórésszel kialakított szivattyútelep
- csőcölöpökön álló szivattyútelep
- nyílt felszíni szívótérrel rendelkező szívóakna

Főbb kivitelezési tevékenységünk

Drén aknás szivattyútelepek tervezése
Kis-Balaton II. ütem szivattyútelepei:
Kis-Zala szivattyútelep  Q=1,5 m3/s
Zala-Somogyi szivattyútelep  Q=1,5 m3/s
Északi keresztcsatorna torkolati szivattyútelep  Q=1,8 m3/s
Középső keresztcsatorna torkolati szivattyútelep  Q= 1,2 m3/s
Déli keresztcsatorna torkolati szivattyútelep  Q=1,2 m3/s
Somogysámsoni szivattyútelep Q=0,4 m3/s
NK XIVöntözőrendszer 1 sztp. Q=4,5 m3/s
NK XIV. öntözőrendszer 2. sztp. Q=4,5 m3/s
Kardosi szivattyútelep  Q=2,4 m3/s
Kövegyi szivattyútelep  Q=1,8 m3/s
Ugari szivattyútelep  Q=1,8 m3/s
Levelényi vízkivétel  Q= 1,0 m3/s
Vidreéri vízkivétel  Q=0,8 m3/s
Mártélyi vízkivétel  Q=1,5 m3/s
Vajastoroki szivattyútelep  Q=4,0 m3/s
Kiskunhalas zápotározó 18 j. szivattyútelep  Q= 0,6 m3/s
Pitvarosi szivattyútelep  Q=1,8 m3/s
Mezőhegyes "Északi" szivattyútelep  Q=1,3 m3/s
Battonyai szivattyútelep  Q=1,2 m3/s
Csanyteleki vízkivétel  Q=1,2 m3/s
Tiszaalpári vízkivétel  Q=2,0 m3/s
Szentesi szivattyútelep  Q=4,5 m3/s
Algyői vízkivétel  Q=2,2 m3/s
Kurcai vízkivétel  Q=4,6 m3/s
Foktői vízkivétel Q=2,0 m3/s  (4,0 m3/s)
Cservölgyi vízkivétel  Q=2,6 m3/s
Peregi I. szivattyútelep  Q=1,2 m3/s
Peregi II. szivattyútelep  Q=1,0 m3/s
Szegfűi vízkivétel I-II.  Q=3,0 m3/s
Vöröshalom-Szörháti szivattyútelep  Q=1,2 m3/s
Kórógy-Alsó szivattyútelep  Q=1,5 m3/s
Algyői szivattyútelep  Q=7,6 m3/s
Gyulai Élővízcsatorna tápzsilip
Hódmezővásárhely Lúdvári szivattyútelep  Q=4,4 m3/s
Dónáti vízkivétel  Q=0,6 m3/s
Mezőhegyes 20 sz. Majori átemelő  Q=1,8 m3/s
Mágocséri szivattyútelep  Q=1,2 m3/s
Hódmezővásárhely Hideg utcai átemelő szivattyútelep  Q=0,6 m3/s
Foktői szivattyútelep  Q=7,4 m3/s
Tiszadobi szivattyútelep  Q=2,1 m3/s
Érsekcsanádi szivattyútelep rekonstrukció Q=6,0 m3/s
Mindszenti szivattyútelep helyreállítási munkái Q=4+6 m3/s
Taktaföldvári szivattyútelep Q=3,2 m3/s
DVCS torkolati szivattyútelep kapacitásnövelés Q=7+4 m3/s
NK XIV fővízkivétel  Q=7,0 m3/s
Barákai vízkivétel, Q=4,0 m3/s, és vízpótló rendszer
Mezőhegyesi öntözőrendszer és szivattyútelepek továbbfejlesztése
Karapancsai szivattyútelep nyomáscsatornával és zsilippel, Q=5,7 m3/s
Lankóci szivattyútelep, Q=4,0 m3/s
Cigánd-Tiszakarádi árapasztó tározó
S2 j. Új-Butykai szivattyútelep Q=1,56 m3/s
S3 j. Sasói szivattyútelep Q=1,17 m3/s
Szirmai megcsapoló szivattyútelep
Tokaj Déli városrész belterületi vízrendezés, csapadékvíz átemelő és kapcsolódó létesítmények
Darvasszék-Mártélyi szivattyútelep árvízvédelmi töltését keresztező nyomócsövek helyreállítási munkái
Körös-éri belvízfőcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója 0+000 km szelvényben lévő szivattyútelep kiviteli terve Q=2,5 m3/s
Szigetközi vízpótló rendszer továbbfejlesztése keretében Béka-éri, Patkányosi, Nagybajcsi vízpótló rendszerek szivornyái
Bátai zsilip
„Hódtó-Kis-Tiszai vízrendszer rekonstrukciója I. ütem
Tiszadorogmai szivattyútelep
Tiszavalki szivattyútelep
Árvízvédelmi fő védvonalakon lévő nagyműtárgyak korszerűsítési munkái az Alsó-Duna bal partján
Foktői vízkivétel és szivattyútelep
Érsekcsanádi szivattyútelep
DVCS torkolati szivattyútelep
Karapancsai szivattyútelep közműépítéssel kapcsolatos kiépítése
Vásárhelyi terv továbbfejlesztésének keretében:
Miskolc város Szirma városrész és M-30 autópályához kapcsolódó városrész vízelvezető rendszere, Szirmai megcsapoló szivattyútelep
Tokaj Déli városrész belterületi vízrendezés csapadékvíz átemelő szivattyútelep és csapadék elvezető rendszer
Belterületi vízrendezés csapadékvíz átemelő szivattyútelep
Társaságunk vevői igényeinek magas minőségi színvonalon történő kielégítése, működésének folyamatos fejlesztése szükségessé tette a vízi létesítmények tervezési és kivitelezési tevékenységeinek minőségközpontú megközelítését.